Dijaki in dijakinje prvega letnika Gimnazije Celje – predšolska vzgoja so danes

v muzeju zapeli Slakovi V dolini tihi in Čebelarja. Ubrane glasove je profesor spremljal tudi s trobento. Uživali so tudi ob razstavi in poslušanju videospotov. Ena izmed dijakinj pa je skupaj s profesorjem na frajtonarici zaigrala nekaj Slakovih.