Na svetovni dan čebel, 20. maja 2021, je v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči potekal slovesen podpis donatorske pogodbe. Igor Kastelic, sin znanega mirnopeškega čebelarja Alojza Kastelica je muzeju podaril  nekaj očetovih predmetov, starih nemških knjig o čebelarjenju (med njimi tudi znameniti prepis Janševe knjige iz leta 1775), očetova priznanja in odlikovanja, pa tudi njegovo avtorsko knjigo Korenine čebelarjenja,  stare revije Čebelar in ostale predmete. Manjša zbirka je umeščena v Čebelji svet, kjer bo na ogled obiskovalcem.

V Mirni Peči je čebelaril znani čebelar Alojz Kastelic iz Vrhpeči (1923-2010), ki je napisal knjigo Korenine čebelarjenja in objavil preko 200 strokovnih člankov. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je postavil čebelnjak nad pečino Zijala in tu prideloval matični mleček in postal takratni največji dobavitelj za podjetje Medex. Veliko Mirnopečanov je lahko pri njem v sezoni delalo in se učilo, saj je svoje bogato znanje o čebelarjenju uspešno prenašal na mlade generacije. Občina Mirna Peč mu je za zasluge na tem področju       l. 2001 podelila občinsko nagrado. Pogodbo sta podpisala sin Igor Kastelic in župan Občine Mirna Peč Andrej Kastelic. Dogodka sta se udeležila tudi predsednik in podpredsednik  Čebelarskega  društva Novo mesto Franc Kobe in Tone Režek  ter nekdanji Kastelčevi delavci, z glasbo pa sta ga popestrila Andrej in Tevž Bajc.

L.B.

3rokovanjepodpis
1DonatorskopogodbostapodpisalazupanAndrejKastelicincebelarjevsinIgorKastelic
420210520134504
5VodjamuzejaLjudmilaBajcvvlogimoderatorke
6gostje
7DogodekstapopestrilaklarinetistAndrejintrobentacTevzBajc
8Vitrina
9DelcebeljegasvetanamenjenmiropeskemucebelarjuKastelicu
10clanicebelarskegadrustva
11NekdanjiKastelcevidelavci